Het verhaal van het huis

“Het verhaal is het voertuig van de herinnering, de verteller is de voerman”.

Op de maquette van Tolbert anno 1900-1930 staan 119 panden.  Via kadasteronderzoek weten we wie vanaf 1830 de eigenaren waren. Het onderzoek naar de bewoners is ook in een afrondende fase.
Maar aan de historie van de pandjes,  “het verhaal van het huis”, daar moet nog veel aan gebeuren.

Een nieuw project is opgestart om bij alle huizen op de maquette  de historie vast te leggen en verhalen te verzamelen.  
Wie kun je hiervoor beter  vragen dan de eigenaars van de maquettepandjes, zij hebben iets met het huis, ze hebben er meestal zelf in gewoond.
Het verhaal dat zij  over hun huis schrijven, wordt met foto’s en documenten ingeleverd bij een redactieteam, dat er per huisje een mooi geheel van maakt, uniform van opzet.

Lees meer