Fredewalda - Fredewalda

Fredewalda duikt in de stookhutten

Op zaterdag 13 november is  De Stookhut het thema van de  Fredewaldamiddag.
Daarom is Fredewalda op zoek naar mensen die leuke verhalen kunnen vertellen over gebruiken rond de stookhut.

stookhutmarthahoeveOp het erf van de meeste boerderijen stond  zo ter hoogte van de keuken een klein gebouwtje: de stookhut. Vier muren, een pannendak, een deur en een paar ramen en binnen: een kookpot.
De stookhut had vroeger een belangrijke functie.  Er werd varkensvoer gekookt en grote hoeveelheden warm water voor de was, de slacht en het wecken. Er werd brood  gebakken, appeltjes en bonen gedroogd. Maar het was ook de plek voor zomers woongenot, voor kinderspel en…….vrijerij!
Van het midden van de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw vervulde de stookhut een belangrijke rol op het boerenerf van het gemengd bedrijf.
De stookhut is historisch gezien een beetje stiefmoederlijk behandeld. Door de opkomst van de machinale veevoeders, de diepvries en de geiser of boiler, verdween zijn functie  en zijn veel stookhutten gesloopt of bouwkundig vernield.
Op zaterdag 13 november komt de heer Albert Haar vertellen  over het fenomeen  “stookhut”. Maar Fredewalda wil ook iets eigens toevoegen. Alle nog bestaande stookhutten in Tolbert worden gefotografeerd en vastgelegd. En natuurlijk wordt er een filmpje  gemaakt, waarin mensen  vertellen over het  “leven in de stookhut”.
Wie leuke verhalen weet te vertellen, kan bellen met Greet Atsma, T 0594 513465 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

FREDEWALDA GEPROMOOT TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2012

Vier dagen lang liep Harm Wierenga uit Apeldoorn 40 km met een bijzondere pet op. Een pet met het Fredewalda logo!
Harm is geboren en opgegroeid in Tolbert De Holm 5.
Harm verzorgt de websites van Fredewalda. Hij doet de opmaak van de teksten en foto’s die door Fredewalda worden aangeleverd. De teksten worden gescreend, de foto’s bewerkt en de lay-out gemaakt. Hij is er ontzettend handig in! Toen Harm de foto’s zag van de activiteiten van Fredewalda tijdens de jaarmarkt op 4 juli (sommige medewerkers droegen een Fredewaldapet), kregen we een mailtje: “Als ik zo’n pet toegestuurd krijg, zet ik hem op als ik de Vierdaagse loop). En zo is het geschied. Het logo van Fredewalda was all over the world te zien.

Harm heeft zijn negende Nijmeegse Vierdaagse met succes uitgelopen, zonder blaren, met ideaal weer, slechts één zware bui met hevige rukwinden en drie kleine buien.

Fredewalda is trots op deze medewerker. Proficiat, Harm!

img_1566 2012 4d theo en harm 800

 

Net als ieder jaar ontmoette Harm de man, die als evacué uit Limburg op de Fredewalda boerderij verbleef:Theo Jacobs!
foto: Truus Jacobs

Fredewalda middag met Tolberter Straatnamen

Wie waren die mannen als Heukelman, Simmelink, Verdenius en Mansholt, naar wie straten in Tolbert zijn genoemd? Waarom waren zij in hun tijd zo bijzonder dat ze geëerd zijn met een straatnaam? Bij de bevolking is er niet veel meer over hen bekend dan dat het een dokter was of zo.

Fredewalda ontvangt royale gift

gift_2011

Het jaar begon goed voor Fredewalda. Een gulle geefster, die het reilen en zeilen van Oudheidkamer Fredewalda met interesse volgt, kwam een envelop met inhoud brengen. En wat voor inhoud: € 2000.-- ! Dit bedrag was bestemd voor de "Boerderij".

Dit royale gebaar komt voort uit het besef dat de boerderij Hoofdstraat 27, bekend als de Cazemier boerderij, voor het dorp behouden moet blijven. Het moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud, met onderdak voor Fredewalda, Ons Dorpshuis en andere instanties. De plannen voor dit enorme project zijn in een vergevorderd stadium.
Nog even en dan kan met fase één worden begonnen: de restauratie van het casco.

Meer lezen over het boerderijproject? Kijk op www.fredewaldaboerderij.nl

 

FREDEWALDA OP DE TOLBERTER KERSTMARKT

Het was weer een sprookjesachtig gebeuren, de Tolberter overdekte kerstmarkt, die in de HJC manege werd gehouden op zaterdag en zondag 10 en 11 december 2016.

Fredewalda had een mooie stand, op een prima plaats en de handel ging voortreffelijk!

Fredewalda viert 15 jarig bestaan

Met een leuk programma rond “Nostalgie in het Huishouden” gaat Fredewalda op zaterdag 18 april met haar donateurs haar derde lustrum vieren. Er wordt terug geblikt op de tijd dat de eerste leerlingen op de landbouwhuishoudschool in Tolbert leerden hoe ze een huishouding moesten bestieren, ondersteund door een expositie van foto’s, oud lesmateriaal en huishoudelijke voorwerpen.
Er worden filmpjes vertoond, waarin o.a  oudere Tolberters vertellen over dit onderwerp. Een bezoek aan de schitterende email- en blikverzameling van Bertus Groeneveld staat ook op het programma, net als “samen zingen bij de afwas”. De middag wordt besloten met een heerlijk stamppotbuffet.

Email uit de collectie van mevrouw A. Stelma te Gieten

De zaal is open om 13.00 uur, aanvang programma 13.45 uur.
Kosten  € 15.-.pp inclusief maaltijd, 2 x thee/koffie, contant te betalen bij binnenkomst op 18 april.
Bij geen deelname aan de maaltijd zijn de kosten € 2.50.
Men moet zich voor 4 april 2009 opgeven bij  Fredewalda, Beelen 7, 9356 CZ Tolbert. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag vermelden : naam, adres en telefoonnummer, wel of niet deelname aan de maaltijd en eventuele dieetwensen.

Fredewalda zoekt beheerder fotoarchief

bron: Midweek

Fredewalda zoekt beheerder fotoarchief

Stichting Oudheidkamer Fredewalda is dringend op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger als beheerder van het fotoarchief. Een boeiende en uitdagende klus.

TOLBERT - Stichting Oudheidkamer Fredewalda ligt op koers aangaande de realisering van haar plan om de aangekochte z.g. Cazemier-boerderij aan de Hoofdstraat om te bouwen tot een multifunctioneel cultureel centrum, waarin onder meer het dorpshuis en de Fredewalda maquette-tentoonstelling een vaste plaats gaan innemen. Inmiddels is het voorhuis van de boerderij volledig gerestaureerd evenals het casco van het schuurgedeelte. Het wachten is nu op de bouwvergunning voor de verdere afwerking en herinrichting van het schuurgedeelte.

Het inmiddels gereed gekomen voorhuis biedt de mogelijkheid om in ‘eigen ruimten' een aanvang te maken met de archivering van het erfgoed dat Fredewalda in haar bezit heeft. Alle objecten van de stichting worden gefotografeerd en middels speciale werkformulieren zeer nauwkeurig beschreven. Deze beelden en informatie zijn nodig voor de digitalisering van Fredewalda’s erfgoedverzameling middels het Omeka-systeem, om het uiteindelijk te koppelen aan de befaamde ‘Maquette van Tolbert anno 1900-1930'.

Monnikenklus

Voor deze ‘monnikenklus', het fotograferen en beschrijven van enige honderden objecten, zijn met grote regelmaat André Bakker – die ook de restauratie fotografisch op de voet heeft gevolgd – en diens echtgenote Ineke, samen met Sjouktje Meijdam, Wil Sikkens en Greet Atsma verantwoordelijk en zij doen dit met bijzonder veel enthousiasme.

Samen met het vergaarde oud en nieuw fotomateriaal is er een ‘enorm' archief ontstaan. Alle analoog en digitaal fotomateriaal dient ook dringend gerubriceerd en gearchiveerd te worden en daarvoor zoekt Fredewalda, 't liefst met spoed, een enthousiaste vrijwilliger met kennis van zaken. Subliem zou zijn als deze vrijwilliger ook nog bekend is met het dorp Tolbert en omgeving. Van de gezochte persoon, man/vrouw, wordt verwacht dat hij/zij het archief kan opzetten en gaat beheren. Een uitdagende klus!

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en of meer informatie verkrijgen bij Greet Atsma, telefoon 0594-513465 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook de websites www.fredewalda.nl en www.fredewaldaboerderij.nl

 

midweek fotobeheerder_600

Ineke en André Bakker en Sjouktje Meijdam zijn intensief bezig met het ‘vastleggen' van alle objecten van Fredewalda
foto: Jan Veenstra

FREDEWALDA’S GELDTHERMOMETER SCHIET OMHOOG DOOR GIFT VAN 35.000 EURO

Tekst: Greet Atsma; Foto: Hilde Riepma

Stichting Oudheidkamer Fredewalda is enorm verblijd met een fantastische schenking van 35.000 euro voor het boerderijproject. Een geweldige opsteker voor Fredewalda! Hierdoor ging de stand van de vier meter hoge geldthermometer die voor de Cazemierboerderij Hoofdstraat 27 staat, flink omhoog. Het knalrode blokje geeft nu bijna 70.000 euro aan! Het doel is 500.000 euro.

Waarvoor is deze € 500.000 nodig? Zoals bekend, heeft Fredewalda de Cazemierboerderij aangekocht om daar haar prachtige maquette-expositie te huisvesten, die de geschiedenis van het dorp en de streek op zeer eigentijdse wijze zal gaan vertellen. Ook zal het Tolberter Dorpshuis straks onderdak vinden in de boerderij. Een prima combinatie!

Het boerderijproject is een zeer kostbaar project, waarvoor al heel veel geld bij elkaar is gebracht, middels subsidies van Europa, het Rijk, de Provincie, de Gemeente en toezeggingen door Fondsen. Hiermee zijn de kosten van 1. de restauratie van het casco plus 2. de herinrichting van de schuur en de bouw van een bijgebouw achter de boerderij ten behoeve van het Dorpshuis, grotendeels gedekt.
Maar voor de inrichting van het erf, waarbij gedacht moet worden aan opritten, parkeerplaatsen, bestrating, terras,de stookhut, de boomgaard en de moestuin, is nog nauwelijks geld gevonden. Ook voor de museale inrichting wordt nog naarstig naar geldmiddelen gezocht. Samen met de terreininrichting gaat dat in de richting van de vijf ton.

Fredewalda zal hiervoor actie gaan ondernemen, in het dorp maar ook daar buiten. Een enthousiaste groep mensen heeft tal van plannen bedacht om die vijf ton op tafel te krijgen! Bij elkaar gebracht door de bevolking van het dorp en de streek en daar buiten.


“De boerderij wordt echt van ons allemaal!”

foto35000_500

Fredewaldamiddag geslaagd!

Met 160 bezoekers op de Fredewaldamiddag van 13 november j.l. kan het bestuur van de Stichting op een geslaagde middag terugkijken. Het programma bleef deze keer iets rustiger dan andere keren, maar dat kon de sfeer absoluut niet drukken. De middag stond in het teken van stookhutten, of volgens de spreker Albert Haar: stookhokken. Haar is de schrijver van het boek  'Rooksignalen van het boerenerf. Stookhokken in Drenthe' en gaf een boeiende lezing over dit onderwerp. Het kleine huisje bij een boerderij werd vroeger gebruikt voor het koken van varkensvoer, het doen van de was, slachten, maar ook was het in dienst als zomerhuisje, kinderspeelplaats en was het de plek van uitstek voor stiekeme vrijerij. Tegenwoordig kent het kleine huisje andere bestemmingen zoals berghok, garage of sauna.

 

Een Fredewaldamiddag lijkt niet compleet zonder 'Oral History'. Ook deze middag is een film vertoond van Tjerk Bekius en Hinderi Bosma. Diverse verhalen omtrent Holmerpad 6 en 7 en De Holm 15 en 16 werden verteld, waarvan alle bezoekers genoten. Daarna werden nog een paar mooie herinneringen en foto's gedeeld met het publiek en Piet de Vries sloot af met een prachtig verhaal.

 

Iedereen ging tevreden naar huis en is erg nieuwsgierig naar wat de volgende Fredewaldamiddag ons weer brengt.

Fredewaldamiddag over cafés en kroegen in Tolbert

Zaterdag 9 april 2011.

Voorafgaand aan het onderwerp van deze middag, werden de aanwezige " vrienden van Fredewalda" verrast met een filmpje, waarin een tocht werd gemaakt door de Fredewalda-boerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert, die op dit moment gerestaureerd wordt.
Simon Riepma nam de kijkers mee en deed verslag van de vorderingen.  Deze zijn ook te volgen op  www.fredewaldaboerderij.nl

 

"Ach vaderlief, toe drink niet meer" .
Zo rond 1850 werd in Nederland vreselijk veel gedronken. De overheid moest ingrijpen om het drankmisbruik aan banden te leggen. De eerste drankwet kwam in 1881 tot stand . In de wet werd onder meer het aantal "dranklokalen" per gemeente geregeld . De Geheelonthouding werd een volksbeweging.
In Tolbert waren ooit acht tot tien cafés, kroegen of tapperijen. Daarnaast misschien een even groot aantal stille "knippen". Nu heeft Tolbert nog twee cafés: de Postwagen en de Koetsier.
Tjerk Bekius had weer een prachtige film gemaakt getiteld "KROEGenTOCHT" , waarin een markante wandelaar, schitterend gespeeld door Piet de Vries, de plaatsen aandoet waar ooit de cafés geweest zijn. Hierbij kwam een schat aan informatie los over cafés en kasteleins en het leven in en om de kroeg in vroeger tijden.
Daarna kwamen de verhalenvertellers aan bod om hun herinneringen aan de cafés in Tolbert met het publiek te delen. De oudste vertelster, in Gronings kostuum, was Catrien Veeze-Postmus (92)
Haar verhaal begon in 1934 toen ze naar de jaarvergadering van het Groene Kruis ging in café De Unie ( Hoofdstraat 8, in 1956 afgebroken.) Na de vergadering was er een beroemde conferencier en bal na .
Roel Akker , zoon van "Steven en Antje", voorheen café Akker Hoofdstaat 57, schetste het café- bezoek na de werkweek, waarbij moeder de vrouw ten tonele verscheen om haar man naar huis te sleuren. "Ach vader, niet meer............"
In het verhaal over Jacob Kats (JOB KAT) uitbater van de veenkroeg op 't Kret, herkende men de markante man, die sterke verhalen kon vertellen en een centrale plaats in 't veen innam
Henk en Reina Boerma , die opgegroeid zijn in voorheen "De Ouwe" (Anwi, de Weegschaal. De Vriendschap) Zuiderweg 5, keken terug op hun jeugd in het café, vastgelegd op film.
Tot slot kwam de wandelaar uit de film ook nog even langs met een mooi verhaal. (had hij echt een snee in zijn neus of speelde hij dat?)
Het was een zeer geslaagde middag!

FREDEWALDAMIDDAG OVER STRAATNAMEN VOL VERRASSINGEN

Wil Sikkens begon deze middag met het vertellen over de resultaten van zijn onderzoek naar dokter Jan Heukelman (*1837 Borculo, †1902 Tolbert), die huisarts was in Tolbert van 1875 tot 1899 en woonde in het huis dat nu Hoofdstraat 59/61 is. Hij was ongetrouwd en had zich ontfermd over de weduwe Simmelink en haar drie kinderen, eveneens afkomstig uit de Achterhoek. De jongste, Adriaan Simmelink (*1874 te Marum) werd zijn beschermeling. Deze werd musicus en speelde in diverse grote orkesten in heel Europa, waarna hij zich tenslotte in Kaapstad (Zuid-Afrika) vestigde, waar hij in 1934 overleed.

Herkomst naam Fredewalda

De naam Tolbert komt voor het eerst in de 15e eeuwse archivalia voor.

In het Munsterse dekenaatregister wordt het Antiqua Berth genoemd. Omstreeks het jaar 1000 staat de naam Fredewalda opgetekend in het goederenregister van de abdij Werden-aan-de-Ruhr in Duitsland en moet het dorp deel hebben uitgemaakt van een Friese nederzetting. De Friezen koloniseerden namelijk in die tijd ook in Drenthe en NW-Overijssel. In de 16e eeuw werd in Vredewold nog Fries gesproken.

De vermelding van Fredewalde (Vredewold) kan betekenen, dat er in Vredewold nog geen dorpen waren of dat het ene dorp Vredewold heette. Dit ene dorp moet het tegenwoordige Tolbert zijn, dat zich omstreeks 1000 heeft uitgestrekt van Nuis tot de Midwolder grens en waarvan de kerk waarschijnlijk stond waar thans de Tolberter kerk staat. Dit kan worden afgeleid uit de namen Tolbert (oude buurt) en Niebert (nieuwe buurt). Deze kerk dateert uit de 12e eeuw.

Het is Winter

Tekst: Harm Wierenga Mzn. Foto: Fam. Cazemier

Het is winter en dat is Groot Nieuws tegenwoordig! Daarom wat Oud Nieuws

Aan de ijsbaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw heb ik heel goede herinneringen. Altijd met je jeugdvrienden op de iesboan scheuveln. Korte Baan wedstrijden kijken met Oom Jan (Venema de makelaar) aan de microfoon als omroeper. Aan het eind van de baan iemand van het bestuur met touw om de rondrijdende schaatsers tegen te houden als de kortebaanrenners na de rit moesten uitlopen. Met een lange stok aan de laatste lantaarnpaal werd aangegeven of links of rechts had gewonnen. Soms was het zo mistig dat je dat niet kon zien. De toegang tot de baan vanuit de Holm, waar wij woonden, ging voor ons nooit door de officiële ingang, maar tussen Atze Meek en Pompstra door over het prikkeldraad.

HET LEUKSTE DORP VAN GRONINGEN 19-08-2011

Fredewalda presenteert zich met actie "thermometer"
tekst: Greet Atsma

Op vrijdag 19 augustus was het feest in Tolbert! Al heel vroeg was iedereen in touw om het dorp klaar te maken voor DE GROTE DAG. Tolbert presenteerde zich die dag voor het oog en het oor van RTV Noord in het kader van “Het leukste dorp van Groningen”. Om negen uur: klokgelui, het Tolberter volkslied en…..vuurwerk! En dat in de vroege morgen. Radio Noord had om vuurwerk gevraagd en zoiets hoef je geen twee keer tegen de Tolberters te zeggen! In en om de Hoofdstraat was van alles te doen: muziek, dans, een kunstroute, biljarten, kaarten,solexrace, de stamtafel, bodypaint, graffiti, de stamtafel en er was een gezellige markt gecreëerd, waar de Tolberter verenigingen zich presenteerden.
Fredewalda had een prachtige stand, met als blikvanger een reusachtige THERMOMETER. Op deze dag werd het startsein gegeven van een actie met de titel:

MET UW KAPITAAL, DE BOERDERIJ VAN ONS ALLEMAAL

Wat is de bedoeling van deze actie? Fredewalda heeft voor haar boerderijproject veel, heel veel geld nodig. Om de restauratie van het casco van de eeuwenoude boerderij , de herinrichting van het gebouw en het erf te kunnen betalen, wordt geld gezocht bij Het Rijk, de Provincie, de Gemeente , Leader Europa en Fondsen. Daarvoor is al € 760.000 toegezegd.

Maar…… bij Stichting Oudheidkamer Fredewalda leeft de grote wens dat de Cazemierboerderij, die eind 2009 door Fredewalda is aangekocht, eigendom wordt van het dorp. Het doel van de thermometeractie is, dat het dorp, het bedrijfsleven, oud Tolberters en iedereen die Tolbert in zijn hart heeft gesloten, meehelpt om de som van € 500.000 bij elkaar te brengen. Op de levensgrote thermometer, die straks bij de boerderij zal worden geplaatst, wordt de stand aangegeven. Het begin is er: € 30.500, geschonken door dorpsgenoten in porties van € 2.500, € 3.000 en € 25.000! Inlichtingen inzake schenkingen en de fiscale voordelen: Simon Riepma, tel. 514783.

p1040045_600

“met uw kapitaal wordt de boerderij van ons allemaal”
Wordt vervolgd.

HET LEUKSTE DORP VAN GRONINGEN 2011

Tolbert is op de derde plaats geëindigd in de race om de titel “Het leukste dorp van Groningen”. Het Zuidelijk Westerkwartier heeft het buitengewoon goed gedaan, want Niekerk eindigde op de tweede plaats en Zevenhuizen mag zich HET LEUKSTE DORP VAN GRONNGEN 2011 noemen. Op Tolbert werd 4493 keer gestemd, Niekerk kreeg 5276 stemmen en Zevenhuizen scoorde heel hoog met wel liefst 7622! Voor meer info: kijk op “Zevenhuizen is Het leukste dorp van Groningen 2011”.

Fredewalda feliciteert de Tolberter werkgroep HLDVG en het héle dorp met het geweldige resultaat!
WE DID IT!

HOLMERPAD VOOR ÉÉN DAG IN ERE HERSTELD

Billie Turf Tocht “langs lang vergeten paden”

 

Op zaterdag 18 juni 2011 kunnen liefhebbers van de wandelsport langs paden in de natuur hun hart ophalen.
De Billie Turf Tocht, die dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd door Stichting Wandelsport 7huizen, gaat o.a. langs het Holmerpad! En daar is de organisatie bijzonder trots op, want er moesten wel eerst 17 aan- en omwonenden worden overtuigd van het nut van deze bijzondere wandeltocht in de prachtige natuur van het karakteristieke coulisselandschap. Dat viel niet mee, maar uiteindelijk is iedereen overstag gegaan. Het Holmerpad wordt door de omwonenden slechts voor één dag opengesteld.

Het Holmerpad, onderdeel van een oud kerkenpad tussen Tolbert en Marum van meer dan 1000 jaar oud, is een begrip in het Zuidelijk Westerkwartier. Het pad is al sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Doordat het niet meer geschouwd werd, raakte het in verval. Van een pad is nu ook eigenlijk geen sprake meer en de mensen van Stichting Wandelsport 7huizen moeten veel werk verzetten om het begaanbaar te maken. Behalve het snoeiwerk moeten op 1200 meter Holmerpad 8 bruggetjes gebouwd worden!

Het Zuidelijk Westerkwartier moet al voor het jaar 1000 bewoond zijn geweest. Friese en Drentse kolonisten vestigden zich op de zandrug Vredewold. De woeste grond achter de boerderijen werd door de boeren ontgonnen. Door bomen te planten voor de perceelsafscheiding, ontstonden in dit gebied de zo kenmerkende “opstrekkende heerden” in het fraaie coulisselandschap.

Wie op zaterdag 18 juni 2011 de “kick” wil beleven over het meer dan 1000 jaar oude pad te wandelen, kan zich inschrijven via de website wandelenin7huizen of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bellen kan ook: 0594-631007.
Voorinschrijving verdient aanbeveling, dan bent u verzekerd van een uniek wandelboekje en een medaille na afloop. De afstanden die langs het Holmerpadgaan zijn die van 20, 30 en 40 km. De 10 km gaat niet langs het Holmerpad
Vorig jaar waren er 1200 deelnemers.
Meer info: www.wandelenin7huizen.nl

het holmerpad loopt ter hoogte van marthahoeve op no 7

INLOOPMIDDAG OP ZONDAG 28 MEI IN DE CAZEMIERBOERDERIJ

FAMILIE- EN STAMBOOMONDERZOEK
(genealogie)

Genealogie is het onderzoek naar de familiegeschiedenis en de oorsprong van de familienaam. Het is een boeiende bezigheid en gezien de groeiende populariteit een waardevolle vrijetijdsbesteding. Het opsporen van je voorouders en verwanten, hoe doe je dat?

IVN Leek-Nietap en Stichting Oudheidkamer Fredewalda

PERSBERICHT
Verzonden 26-8-2012
IVN afdeling LEEK–NIETAP nestelt zich bij Fredewalda

Tolbert - Onlangs hebben het IVN Leek-Nietap (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) en de Stichting Oudheidkamer Fredewalda elkaar de hand gereikt. Als volgend jaar de boerderij aan de Hoofdstraat 27 te Tolbert na een grondige restauratie in gebruik wordt genomen, zal het IVN zich daar nestelen en wordt het haar vestigingsadres.

Deze actieve club met meer dan honderd leden krijgt hiermee een vaste plek. In de boerderij kunnen de verenigingsactiviteiten zoals bestuursvergaderingen, lezingen en ledenbijeenkomsten plaats vinden. Ook kan dan een deel van de IVN-excursies en fietstochten starten vanaf de boerderij. In de plannen die Fredewalda heeft met de nog te bouwen kinderschuur, vinden Fredewalda en het IVN elkaar. Daar liggen tal van mogelijkheden, zoals workshops voor de jeugd over historie en natuur in een authentieke, inspirerende omgeving, kan het mooier?

Met het IVN als deelnemer in het boerderijproject, haalt Fredewalda de kennis en kunde in huis die nodig is bij het inrichten en de instandhouding van het eeuwenoude boerenerf.
Fredewalda is zeer content met de komst van het IVN. Hoe meer gebruikers van de prachtige monumentale boerderij, hoe beter. Ook het IVN wil op deze mooie plek graag samen met andere organisaties activiteiten ondernemen. Dat geeft reuring!

ivn persbericht foto_560

Kaarsen en kaarten

kerstmarkt_1Te koop: KAARSEN MET DE TOLBERTER KERK en kerstkaarten..

Op zaterdag 12 december 2009  was er Kerstmarkt in  Tolbert.
Fredewalda was present met een  mooie stand, waarin prachtig aangeklede vrouwen in Dickensiaanse stijl  hun waar verkochten.

Het publiek kon bij Fredewalda kaarsenkopen met de kerk van Tolbert erop.
De stompkaarsen branden erg lang, en gaandeweg wordt de kerk van binnen uit verlicht . Heel sfeervol!
Ook werden er weer dubbele kerstkaarten met envelop  verkocht met foto’s van Tolbert in de sneeuw.
Leuke cadeautjes en om zelf te gebruiken!

Wat kosten ze ? kerstmarkt_2

                    Grote kaars €   5.00   per stuk.
                    Kleine kaars €  4.00   per stuk

                    Mapje met 5 verschillende kerstkaarten  € 4.--
                    Eén kerstkaart  € 1.--

De kaarsen  en kaarten zijn  te verkrijgen bij:
Simon Riepma,  Beelen 7 Tolbert tel . 514783
Greet Atsma,Hoofdstraat 11 Tolbert  tel. 513465

Of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ter ere van de Kerstmarkt was de boerderij in het licht gezet.  Wat een mooi effect !

kerstmarkt_3

 

KNUFFELS, KNUFFELS, KNUFFELS......

Het was een heel erg leuke schildermiddag, zaterdag 19 maart.

Tien kinderen hebben hun meegebrachte lievelingsknuffel geschilderd. Daarbij vertelden ze hoe lief en belangrijk hun knuffel was. Sommigen verklapten het troetelnaampje van hun schat. Enkele waren veel gebruikt en daardoor versleten en verkleurd. Verkleurde knuffels schilderen is het moeilijkst. Maar: het lukte! De kinderen hebben veel geleerd van deze gezellige schilderles.