Fredewalda - Oud Nieuws

De natuurramp van 1948

In de vroege ochtend van zaterdag 12 juni 1948 woedde een hevig noodweer, waardoor ongeveer 200 boeren, tuinders en landarbeiders hun hele oogst in een klap verlogen zagen gaan. Verschillende woningen gingen geheel of gedeeltelijk verloren. De zware onweersbui ging gepaard met veel regen en ongekend grote hagelstenen.

 

Herinneringen aan twee stookhutten op de Zandhoogte te Tolbert

Herinneringen aan twee stookhutten op de Zandhoogte te Tolbert
Geschreven door: A. Frieso-Westerhof (*1922)

De stookhut was een van steen gebouwde hut . Een minihuisje met een schoorsteen, waarin het voer voor de varkens in een grote ijzeren pot gekookt werd. Deze stoom-(kook)pot werd ook gebruikt voor het verwarmen en uitkoken van de was. In de zomermaanden werd op de daar aanwezige kookkachel het eten voor de hele familie gekookt., omdat het dan in de kamer vaak erg warm werd.

Twee piloten

In de lente staan we nog altijd stil bij de vreselijke gebeurtenissen die meer dan 65 jaar geleden de orde van de dag waren: de Tweede Wereldoorlog. Ook het Westerkwartier heeft hiervan de gevolgen ondervonden. Twee Engelse piloten liggen in Tolbert op het kerkhof begraven.

Veemarkt in Tolbert

De eerste markten in Tolbert waren veemarkten. Zover als we terug konden gaan, werden er vanaf 1770 beestenmarkten gehouden in Tolbert. In de eeuw die volgde, werden markten van wisselende grootte gehouden, met name uit angst voor besmettelijke ziekten, zoals veepest, hielden veel boeren hun vee liever thuis. Erg veel dieren gingen er trouwens verloren door deze epidemieen.